Naar inhoud

Artikels

Hier vind je een aantal artikels in verband met de cactushobby

Wat zijn veldnummers en wat is hun nut ?

Het zal elkeen al wel opgevallen zijn : die letters en nummers die vaak volgen op een cactusnaam of gewoon na spec. Het gaat dan meestal over veldnummers.

Wat zijn eigenlijk veldnummers ?

Neem nu bvb Friedrich Ritter, een man die heel veel jaren door Zuid-Amerika trok op zoek naar cactussen : te voet, met de fiets, de bus, enz... Ritter had natuurlijk het voordeel vaak op plaatsen te komen waar voorheen nog geen cactusliefhebber kwam. Hij vond maw veel nieuwigheden. Telkens als hij dus in de natuur weer een andere cactus vond gaf hij deze een oplopend nummer voorafgegaan door zijn initialen 'FR', bvb FR1264. Zo kon en kan men steeds perfect weten over welke plant het gaat, waar deze gevonden werd, enz...

Het is duidelijk dat het niet steeds evident is om ter plaatse reeds te zeggen welke planten men gevonden heeft. Op deze manier is er een perfecte structuur aan gegeven en kan men achteraf studeren op de planten zonder er het noorden bij te verliezen. Het is dus ook van belang dit nummer in stand te houden. Daarmee bedoel ik als je bvb een Sulcorebutia hebt met een veldnummer HS14 (= fictief) en je geeft er een stekje van door aan iemand, om naast de eventuele naam ook de voorhanden zijnde veldnummer erbij te plaatsen op het etiket dewelke wordt meegegeven met het stekje.

Veldnummers hebben dus steeds een bepaalde structuur, één of meerdere letters gevolgd door een oplopend getal. De bedoeling is uiteraard om nadien overzicht te behouden op wat men gevonden heeft. Iemand die zich specialiseert in bepaalde geslachten zal veelvuldig geconfronteerd worden met veldnummers om zo de chaos te vermijden binnen een geslacht. Veldnummers die heel bekend en al heel lang in circulatie zijn, zijn bvb HU (Horst-Uebelmann), FR (Friedrich Ritter), Lau (Alfred Lau), ...

Het gebruik van veldnummers betekent dat je daardoor ook heel wat gegevens supplementair kan verzamelen over de planten : waar zijn ze gevonden, welke veldnummers (bvb van andere veldonderzoekers) zijn synoniem, ... op voorwaarde dat je toegang hebt tot die lijsten. Maar dankzij internet is dat natuurlijk een fluitje van een cent.

Eén van die sites is bijvoorbeeld http://ralph.cs.cf.ac.uk/Cacti/fieldno.html.

door
Marc Dumon