Naar inhoud

Privacyverklaring

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

GRUSONIA is een feitelijke vereniging. Deze heeft als doel onder haar leden het hobbykweken van cactussen en andere succulente planten te bevorderen en te propageren. Daartoe worden er maandelijkse (niet in juli en augustus) ledenbijeenkomsten georganiseerd, die gratis toegankelijk zijn. Jaarlijks wordt een lidgeld bepaald en geïnd. Maandelijks (niet in juli en augustus) wordt een tijdschrift uitgegeven en per post toegestuurd aan de leden. Andere activiteiten: aanbieden van hobbybenodigdheden zoals meststoffen, grond, potten enz; organisatie van daguitstappen, meerdaagse reizen, opendeurdagen, serrebezoeken. De deelname aan deze activiteiten is facultatief.

GRUSONIA hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.

  

Verzameling van uw persoonsgegevens:

Wanneer U lid wordt van onze vereniging, dient u zich te laten registreren in de ledenlijst, waarin volgende persoonlijke informatie wordt opgeslagen:

 • naam & voornaam,
 • geboortedatum,
 • geslacht,
 • telefoonnummers,
 • betaalgegevens,
 • adressen en e-mailadressen,
 • datumaansluiting en of ontslagdatum.

De verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een * op het aansluitingsformulier.

GRUSONIA verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Daarbij wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 en met de Europese GDPR-wetgeving ingaande op 25 mei 2018 (General Data Protection Regulation.) Deze gegevens worden gewist na 5 jaar inactiviteit.

Persoonsgegevens: inzameling en controle:

 • Uw persoonsgegevens worden door GRUSONIA nooit aan derden doorgegeven, tenzij uw uitdrukkelijke toestemming op het inschrijfformulier 
 • Kosteloos en op verzoek, kunt u zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Daartoe kunt u zich schriftelijk richten tot de ledenadministratie. U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens
 • U beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), via de ledenadministratie gratis een schriftelijke mededeling te verkrijgen van uw opgeslagen persoonsgegevens
 • Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn
 • U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van GRUSONIA verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot onze ledenadministratie: GRUSONIA, Mgr. De Haernestraat 81, 8800 Rumbeke

Gebruik persoonsgegevens:

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het correct afhandelen van uw lidmaatschap, opmaken en toesturen tijdschrift, het bezorgen van mededelingen via emailadres en of facebook, registratie van uw deelname aan dag- of meerdaagse reizen, opendeurdagen, feesten
 • Het bijhouden van betaalgegevens inzake lidgeld, reizen, feesten
 • het voeren van de financiële administratie van GRUSONIA
 • het verstrekken van de door u gevraagde persoonlijke informatie
 • het aantal keer dat u de website heeft bezocht.

Deze gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden. Behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Voor wat de bestuursleden betreft kunnen – mits toestemming - hun adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen gepubliceerd worden in het tijdschrift en op de website.

Foto’s:

De gemaakte sfeerfoto’s dewelke tijdens clubactiviteiten worden genomen kunnen gepubliceerd worden in het tijdschrift, op de website (www.grusonia.be) en op de facebookpagina (Cactusclub Grusonia.) Betrokkenen kunnen steeds schriftelijk bezwaar indienen.

Website & Links:

De GRUSONIA-website - www.grusonia.be - is vrij te bezoeken waarop u informatie kan raadplegen, hoofdzakelijk over het bedrijven van onze hobby en de clubactiviteiten. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens gepubliceerd, tenzij bij het organiseren van serrebezoek bij clubleden en mits hun toestemming.

Op de website van GRUSONIA zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. GRUSONIA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. Bij gebruik van de website van GRUSONIA, aanvaardt u het op dat ogenblik geldige privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden.

Cookies:

De website van GRUSONIA maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

 

Klachten:

Opmerkingen, klachten, afmeldingen kunnen steeds gemeld worden via het emailadres: cactusclubgrusonia AT outlook.be, of schriftelijk aan GRUSONIA, Malehoeklaan 7, 8310 Brugge

Inlichtingen:

Wil je meer weten of heb je een vraag over de club?
het boekje anno 2024 Stuur ons een mailtje
(marc.dumon AT telenet.be)