Naar inhoud

Artikels

Hier vind je een aantal artikels in verband met de cactushobby

Verslag Zoom-vergadering van 15 januari 2021

Geen hapje en drankje deze keer. Omwille van Covid-19 kregen we terug een Zoom-vergadering. Bijna veertig ‘aanwezigen’, waaronder een zevental uit Duitsland, waren vol verwachtingen aangeschoven voor de voordracht. 
   Na de verwelkoming en de nieuwjaarswensen door de voorzitter, kreeg Kamiel het woord om voluit te praten over hybriden met Arthrocereus en Hildewintera met als rode draad: de heer Noller uit Duitsland. In zijn inleiding toonde Kamiel ons enkele foto’s van deze man en zijn serre. Noller heeft heel wat gekruist met de bovenvermelde geslachten en heeft een aantal van zijn creaties benoemd, met namen van o.a. sterrenbeelden. 
   In een heel mooi gestructureerde presentatie werden de vele hybriden voorgesteld, telkens met afbeeldingen van de moeder en vader, gevolgd door de bloemen en plant van de hybride zelf. Wat we zagen was een opeenvolging van mooie bloemen, in diverse kleuren en groottes. Bij de ene hybride was al makkelijker te zien wat de ouders zouden kunnen geweest zijn. Ik denk bvb aan hybriden waarbij 1 van de ouders Arthrocereus rondonianus is: deze specifieke bloemvorm of diens kleur wordt vaak teruggevonden in kruisingen met deze plant. Laatstgenoemde is wel één van de moeilijkste in cultuur, veelal geënt, en heeft het ’s winters toch graag wat warmer, zoals heel wat planten uit Brazilië. Ook één van André Houthoofd zijn hybriden werd getoond, nl. Koekuit. 
Na deze mooie uiteenzetting konden vragen gesteld worden en werd nog wat ‘nagebabbeld’, een mooie en gezellige avond kon zo worden afgesloten. Bedankt, Kamiel!
door
bestuur