Naar inhoud

Artikels

Hier vind je een aantal artikels in verband met de cactushobby

Medelingen van het bestuur

Schrapping ledenbijeenkomsten
Rekening houdende met de huidige ontwikkeling van het Coronavirus heeft het bestuur in video-conferentie 'bijeen', met spijt in het hart beslist dat volgende activiteiten niet worden georganiseerd: 
  • De algemene ledenvergadering gepland op vrijdag 18 september 2020 te Tielt
  • De groentjes op 26 september 2020 bij Germain Baeyens te Geraardsbergen

Fotowedstrijd
U kunt nog steeds 3 digitale foto's per onderwerp (cactussen, vetplanten of cactushobby) overmaken aan Jean-Marie Callens op zijn emailadres jeancallens@hotmail.com. Toesturen kan ook via het internet met de procedure WeTransfer. Dit ten laatste tot 18 september 2020. Afgeven op een USB-stick niet meer mogelijk gezien de afgelasting van de ledenbijeenkomst in september. Zie tevens Grusonia nr.5, jaargang 2020, bladz. 67.

Feest 60 jaar Grusonia
Noodgedwongen werd tevens beslist dat de feestelijke vergadering met bijhorende festiviteiten naar aanleiding van 60 jaar Grusonia, werd verplaatst naar de junimaand in 2021. U wordt daarover tijdig ingelicht. 

Geplande meerdaagse reis 2021
De voorziene meerdaagse autocarreis van 2021 richting Karinthië en Slovenië is uit voorzienigheid uitgesteld naar 2022. Rekening houdende met ongekende Coronatoestanden en dito maatregelen, is het organisatorisch niet mogelijk nu afspraken te maken en contracten af te sluiten. Tegen 2022 zal iedereen reeds kunnen gevaccineerd zijn. De exacte data worden zo vlug mogelijk vastgelegd. 
 
Uitgifte speciale herdenkingspostzegel 60 jaar Grusonia
Er werd een herdenkingsblaadje en een speciale postzegel ontworpen naar aanleiding van deze gebeurtenis. De Belgische Post staat in voor de productie ervan, de zelfklevende zegels kunnen gebruikt als frankering voor zendingen in België en dienen per vel besteld. Het gegomde herdenkingsblaadje (zie foto) waarin 10 zegels zijn verwerkt, kost per exemplaar 20 euro. Een vel van 20 zelfklevende zegels (zie foto) voor binnenlands gebruik kost 28 euro. Gelieve te bestellen bij penningmeester Jean-Marie door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van Grusonia BE71 0015 9285 3669 met vermelding van het aantal vellen en de soort: aantal herdenkingsvellen of aantal vellen postzegels. De bestelling wordt door de postbode bij u thuis bezorgd en is kosteloos. Uiterste besteldatum: 20 september 2020. 
Belangrijk:  Het herdenkingsvel en de zegels worden slechts éénmaal in druk gegeven, dit om de authenticiteit te waarborgen! 

door
het bestuur