Naar inhoud

Artikels

Hier vind je een aantal artikels in verband met de cactushobby

Nieuwjaarsbrief 2015

Beste leden,

Laat me beginnen met jullie allemaal een gezond en voorspoedig 2015 toe te wensen. Ik weet dat het een cliché is, maar we hebben ook dit jaar 2014 zien voorbijvliegen. Zoals de traditie het wil, is dit een moment om terug te blikken op het voorbije jaar, maar evenzeer om vooruit te blikken op het jaar 2015.

Laten we beginnen met de achteruitblik. Heeft het voorbije jaar ons gebracht wat we ervan verwacht hadden? Zijn onze goede voornemens van een jaar geleden ook werkelijkheid geworden? Zoals vele jaren reeds traditie, zal ook nu in januari onze penningmeester Jean Marie het financieel huishouden van onze vereniging uit de doeken doen. Gaat het goed met de centen van de club? In welke mate hebben de activiteiten van Grusonia positief bijgedragen tot de financiën? Het wordt u allemaal haarfijn uitgelegd aan de hand van enkele projecties.

Als toemaatje wordt het voorbije jaar in beeld gebracht zodat we het collectief geheugen weer kunnen opfrissen. Wat we niet in het jaaroverzicht zullen zien: de voorziene meerdaagse reis naar Tsjechië in mei 2014. Er waren onvoldoende kandidaten om de reis te laten doorgaan, jammer maar helaas. Het bestuur liet echter het hoofd niet hangen en stak voor 2015 een vijfdaagse reis in elkaar naar het Zwarte Woud. Het voorbije jaar kon Grusonia terug rekenen op het bestuur, dat op vrijwillige basis tijd en energie stak in allerhande activiteiten om het de leden zoveel als mogelijk naar hun zin te hebben. Jullie massale aanwezigheid op de diverse activiteiten, met inbegrip van de maandelijkse ledenvergaderingen, bewijst dat we wellicht aan jullie vraag voldeden.

Als het anders moet of niet, dat hebben we aan jullie gevraagd aan de hand van onze enquête die we organiseerden in het voorjaar van 2014. De respons was groter dan wat we verwachtten. Jullie antwoorden en voorstellen hebben we besproken op de bestuursvergaderingen. Waar mogelijk proberen we rekening te houden met jullie bemerkingen. Zo doen we al het mogelijke om elke ledenvergadering op tijd te laten beginnen, hebben we gesleuteld aan de prijsvraag, om maar enkele zaken te vernoemen.

Dat we open staan voor vernieuwing bewijzen enerzijds de wijnactie in vervanging van de porto-actie, anderzijds de zomerse barbecue in vervanging van ons familiefeest in november. Voor 2015 zijn we er bovendien weer in geslaagd om een goed en mooi gevuld jaarprogramma samen te stellen, wat geen evidentie is als we weten dat het aantal voordrachtgevers daalt.

Ik wil deze nieuwjaarsbrief dan ook gebruiken om al mijn collega-bestuursleden te bedanken voor hun fantastische inzet gedurende een vol jaar. Ik vergeet natuurlijk ook niet de andere vrijwilligers te bedanken, leden, sympathisanten en sponsors die zich meer of min verdienstelijk maken bij de diverse activiteiten en achter-de scherm-karweien. Wie zou er anders zorgen dat de cactussen in de clubserre terecht komen als we een verzameling die we kochten of kregen, naar Beveren moet worden verhuisd?

Wie zou er anders voor zorgen dat je elke maand een tijdschrift in de bus krijgt? Wie zou er anders de zaadjes tellen voor de zaaiwedstrijd? Wie zou er anders artikels schrijven voor ons tijdschrift? Wie zou er anders drank bijhalen voor de groentjes? Wie zou er anders de planten verzorgen in de clubserre? Wie zou er anders lotjes verkopen op de ledenvergadering? Wie zou er anders de ééndagsreis of meerdaagse reis voorbereiden? Wie zou er anders voor de website zorgen? Wie zou er anders de klevers voor de omslagen voor het tijdschrift drukken? Wie zou er anders zorgen dat je kan verpotten of isoleren? Juist, de groep van vrijwilligers die de machine draaiende houden.

Tijdens mijn vele babbeltjes met jullie ervaar ik respect voor wat er gedaan wordt.
Waarvoor dank! Op een paar akkefietjes en een boze mail met minder fraaie beschuldigingen na, wordt het vele werk echt wel gewaardeerd.

Laten we voor 2015 diezelfde weg bewandelen, zodat we in het nieuwe jaar met minstens evenveel plezier kunnen genieten van onze hobby: fun hebben met de planten én de erbij horende contacten. Daardoor beleven we een aangename en familiale sfeer binnen de vereniging. Hierover waken is één van onze doelstellingen voor het nieuwe jaar. En verder?

Wel, dat is ongeveer elk jaar hetzelfde. Laten we er in 2015 net zo invliegen als we hebben gedaan in 2014. En dat een jaar vlug voorbij is, moeten we er maar bijnemen. Vergeet daarom vooral niet te genieten, en dat te doen wat je graag doet. Op naar het nieuwe jaar!

Uw voorzitter Marc

door
Marc Dumon