Naar inhoud

Artikels

Hier vind je een aantal artikels in verband met de cactushobby

Nieuwjaarsboodschap

Beste leden

Eerst en vooral wil ik iedereen van harte een gezond en voorspoedig 2014 toewensen. Het is nauwelijks te geloven dat we weeral een jaar verder zijn. Nieuwjaarstijd is een moment om na te denken, over wat geweest is en over wat moet komen. Gelukkig gaan we bij zo’n terugblik niet verder dan een jaar. Wat hebben we er in 2013 van gemaakt ? Zijn er in 2013 zaken gebeurd die het dagdagelijkse overstijgen ? Een jarenlange traditie zorgt ervoor dat we in de januarivergadering met een digitale projectie een overzicht krijgen van wat er gebeurd is in onze vereniging. Elke maand wordt een verslagje geschreven voor het tijdschrift.

Moeten we dan weer al die zaken oprakelen ? Ik vind van niet. Bij één iets wil ik wel even stilstaan. Onverwacht werden we in het voorjaar van 2013 geconfronteerd met een beslissing die insloeg als een bom. Onze voorzitter Rik had zijn ontslag ingediend met onmiddellijke ingang. Wat ook de reden geweest is, we moeten respect hebben voor de beslissing, die zeker niet gemakkelijk zal geweest zijn. Ter afronding wil ik Rik danken voor de inzet die hij etaleerde in zijn periode van voorzitterschap.

Terug naar de terugblik : wat staat er misschien niet in die verslagen en kunnen we niet genoeg tonen in het jaaroverzicht ? De inzet van onze vele vrijwilligers ten velde. Dat is iets wat ik maar al te graag in de verf wil zetten. Uiteraard beperk ik me niet tot de groep van 8 bestuursleden maar heb ik het ook over de mensen van de plantenzorg, de lotjesverkopers op de ledenvergadering, de medewerkers bij de ‘groentjes’, de webmaster, de ledenadministrateur, de materiaalstandhouders, de mensen die artikels leveren voor ons tijdschrift en alle mensen die hun bijdrage leveren tot het goed functioneren van onze verenigingsactiviteiten. Zonder de inzet van deze mensen hebben we gewoonweg geen vereniging en dat besef ik maar al te goed. Ik heb voor al deze mensen een dubbele boodschap. Eerst en vooral bedank ik hen in naam van het bestuur voor hun inzet het voorbije jaar en ten tweede hoop ik dat we op hen beroep kunnen blijven doen in 2014.

En ik heb nog een dubbele boodschap. Ik wil alle leden bedanken voor hun betrokkenheid bij Grusonia, of het nu een ver lid is of een lid die elke maand op de vergadering aanwezig is, ik wil ze allemaal betrekken in mijn dankbetuiging. Ook een hartelijke welkom aan onze 6 nieuwe leden van 2013. Zonder leden helemaal geen vereniging, dus dank u wel allemaal. Hier stopt het natuurlijk niet. Na het achteruitkijken moeten we onze blik richten op wat voor ons staat. In de eerste plaats 2014 maar af en toe ook verder. Onze vereniging door de volgende jaren loodsen is een deel van ons werk dat we in 2014 moeten verrichten. En zoals gezegd, daar hebben we een ploeg van 8 mensen voor ter beschikking. We hebben Jean-Marie, de man van de centen en Ronny, de man van de boeken. Lieven is degene die de administratie gestalte heeft en Linda waakt over haar geesteskind, het tijdschrift. Kamiel is grensverleggend met zijn reizen die hij organiseert en Eric is met brio geslaagd in zijn stage als nieuw bestuurslid. En last but not least hebben we onze Hilaire, wie hem niet gezien heeft, zal er wel niet bij geweest zijn. Hilaire kennen we o.a. van zijn potten en zakken aarde, maar natuurlijk van veel meer.

We steken elke maand de koppen bij elkaar om te zorgen dat de Grusonia-machine blijft draaien. We rekenen erop dat u ons daarbij helpt. Als er iets is waar we verbetering zouden kunnen in brengen, laat het ons weten. Waar mogelijk proberen we rekening te houden met jullie bemerkingen. Ik denk hier spontaan aan de opmerkingen die we kregen ivm het al dan niet op tijd beginnen van onze ledenvergaderingen en de groentjes-bijeenkomsten. Sedert enkele maanden slagen we er immers in vroeger te beginnen. Laat u dus niet kennen en geef ons gerust een seintje als er iets zou kunnen verbeteren, we houden er in de mate van het mogelijke rekening mee. Want in de eerste plaats moet onze hobby ertoe leiden dat we plezier hebben bij wat we doen, fun is het kernwoord. Als ik de vele blije gezichten zie op onze vergaderingen en activiteiten, dan is dit wat we willen, plezier hebben met onze plantjes en onze contacten. Want dat is ook belangrijk en niet te verwaarlozen, onderlinge contacten binnen de hobby en de vereniging.

Om deze nieuwjaarsbrief af te sluiten had ik graag nog het volgende meegegeven. Ooit al eens stilgestaan wat misverstanden kunnen veroorzaken ? Wellicht hebt u ook al eens een situatie meegemaakt waar verkeerd begrepen woorden geleid hebben tot onenigheid, ruzies of gebroken vriendschappen. Vaak helpt praten om deze toestanden weer in het reine te brengen. Het vergt misschien wat moed, maar neem elke kans ten baat. Wedden dat u achteraf dubbel tevreden bent ?

Ok, ik wil u niet langer met allerlei beloftes en mooie praat om de oren slaan, tijd om er weer in te vliegen. Want we willen weer een ééndagsreis, we willen jullie weer de kans geven zaden te kopen, we willen de zaaiwedstrijd organiseren, enz… Let’s go for it !

Uw voorzitter Marc

door
Marc Dumon